Specialisaties

Cognitieve Revalidatie Therapie

Cognitieve vaardigheden hebben te maken met kennis en informatie op nemen en verwerken. Bij het verwerken van informatie spelen allerlei mentale processen een rol. Je hebt je geheugen nodig, maar ook aandacht, oriëntatie, het vermogen om problemen op te lossen en voorstellingen te kunnen maken. Daarnaast zijn redeneren, plannen maken en initiatieven nemen cognitieve functies. Je gebruikt je cognitieve vaardigheden dus bij alle handelingen.

Door NAH (niet aangeboren hersenletsel), zoals een herseninfarct, dementie, een tumor of een ongeluk zijn er vaak problemen met het cognitief functioneren. Dit kan bij allerlei dagelijkse handelingen problemen opleveren,  van aankleden tot zelf het huishouden organiseren. Ergotherapie Zelfstandig kan samen met u in kaart brengen waar de beperkingen liggen en wat hierin nog te trainen is.

Energieverdeling

Door een ziekte zoals het Post Covid Syndroom, COPD of hartfalen heeft men vaak een verminderde energie. Ook bij een burn-out of bij behandeling van oncologie is dit vaak aan de orde. De balans tussen draagkracht en draaglast is verstoord. Door educatie over energieverdeling en gezamenlijk kijken naar de persoonlijke praktische toepasbaarheid hiervan wordt de zelfmanagement vergroot. Betere verdeling van de activiteiten op een dag en over de week zorgen voor meer balans.

Prikkelverwerking / ASITT

Bij vele diagnoses (NAH, PCS, Post Covid Syndroom) komen problemen in de prikkelverwerking naar voren. Deze prikkels kunnen het dagelijks leven flink beïnvloeden en soms leiden tot het niet meer uitvoeren van bepaalde activiteiten. Er is dan sprake van een over- en onderregistratie van de prikkelverwerking van houdings- en bewegingsgevoel. Bij volwassenen proberen we dan de prikkels zoveel mogelijk te normaliseren met de ASITT (www.asitt.nl)

 COPD

Bij COPD wordt naast energie management ook door genomen worden welke houdingen belastend zijn en welke minder belastend zijn bij specifieke activiteiten. De ademhaling tijdens de activiteiten als ook het medicijn gebruik over de dag zijn bij COPD belangrijk om mee te nemen in de behandeling. Het gebruik van hulpmiddelen kan  zorgen dat bepaalde activiteiten weer mogelijk worden.