Ergotherapie

Het doen van de alledaagse activiteiten is gewoon en sta je niet bij stil, tot het niet meer lukt. Dit kan onder andere komen door een ziekte, ongeval of vastlopen door overbelasting. De ergotherapeut gaat samen met mensen aan de slag om het weer mogelijk te maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren of weer deel te nemen aan activiteiten in hun eigen woon of werkomgeving. 

De ergotherapeut kijkt holistisch, dat wil zeggen dat de ergotherapeut kijkt naar alle factoren die de activiteiten beïnvloeden. De beperkingen kunnen op fysiek vlak liggen, maar ook andere factoren zoals cognitie en stress hebben invloed op het handelen.