Esther Siemerink


Per 1 januari 2019 ben ik begonnen met een eigen praktijk Ergotherapie Zelfstandig. Sinds het behalen van mijn diploma in 1996, heb ik in een verpleeghuis te Deventer gewerkt, waar ik op dit moment nog part -time werkzaam ben. Hier heb ik op somatische afdelingen, psychogeriatrische afdelingen, de revalidatie en het hospice gewerkt. De laatste jaren voornamelijk op de revalidatie voor de afdelingen COPD/hartfalen (ketenzorg), neurologie en geriatrie.

Omdat het handelen niet alleen om fysieke vaardigheden gaat en ik het handelen nog beter wilde kunnen analyseren heb ik verschillende opleidingen gedaan om het cognitief (zie specialisaties) functioneren beter in kaart te kunnen brengen. In 2006 heb ik mijn diploma cognitieve revalidatie behaald en mag ik mij CPCRT (Certified in the Practice Cognitive Rehabilitation Therapy) noemen.

Door de veranderingen die de overheid heeft doorgevoerd, dienen steeds meer mensen langer thuis te wonen. Als mensen dit zelf willen,  nog redelijk goed functioneren en een goed netwerk hebben, dan is dit een goed initiatief. Wanneer echter een van voorgenoemde factoren ontbreekt dan kan dat problemen op gaan leveren. Dit heb ik meerdere keren ervaren in het verpleeghuis.

Dit heeft er toe bij gedragen dat ik het zolang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren thuis vanuit de thuissituatie wil begeleiden. Niet alleen fysiek het wonen mogelijk maken, maar ook kijken naar de kwaliteit van leven. Wat maakt dat mensen graag thuis wonen, welke activiteiten zijn van belang en wat maakt iemand gelukkig. Hier een bijdrage aan kunnen leveren is voor mij waardevol.